دانلود درس پژوهی ریاضی پایه اول آموزش عدد 8

درس پژوهی ریاضی پایه اول آموزش عدد 8

0 6.5k
دانلود درس پژوهی  ریاضی پایه اول آموزش عدد 8

دانلود درس پژوهی ریاضی پایه اول آموزش عدد 8
فرمت فایل ورد و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل : 27 صفحه
شرح مختصر فایل


هدف کلی: 
دانش آموزان با عدد 8 آشنا شوند 
هدف جزئی : 
1.نماد عداد 0-8را بشناسد 
2.به مفهوم عدد 0-8پی ببرد 
3. به مفهوم افزایش یک مجمعه پی ببرد 
هدف رفتاری: 
با توجه به اینکه فراگیران تا صفحه 74خوانده اند بتوانند: 
1.اعداد1تا7را میدانند و میشناسند 
2.عدد قبل از 8را که7است رامیشناسند 
3.دانش آموزان میتوانند به اعداد 1تا 7 را به ترتیب بنویسند. 
4.دانش آموزان باید بتوانند عدد8را بنویسید 


3,000 تومان