دانلود درس پژوهی فارسی اول ابتدایی نشانه (خ)

درس پژوهی فارسی اول ابتدایی نشانه (خ)

0 7.6k
دانلود درس پژوهی  فارسی اول ابتدایی نشانه (خ)

دانلود درس پژوهی فارسی پایه اول ابتدایی نشانه (خ)
فرمت فایل ورد و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل : 32 صفحه
شرح مختصر فایل

  
هدف کلی: خواندن و نوشتن حرف ﺧ.خ   
هدف جزئی: 
              1.      دانش آموز با صدای ﺧ.خ آشنا شود. 
              2.      دانش آموز مغموم و حرف ﺧ.خ را بشناسد. 
              3.      رفع اشکال تلفظ خ 
  
اهداف رفتاری
 دانش آموز پس از پایان درس باید بتواند: 
دانش:   
             1- در تصویر هر چیزی را که می بینند بیان کنند. 
             2- پازل ها را به صورت داستان بیان کنند. 
             3- با توجه به تصاویر کارت های تند خوانی را بخوانند. 
             4- نشانه های جدید ﺧ.خ را تکرار کنند. 
             5- نشانه های جدید در کلمات را پیدا کنند 
             6- بتوانند فکر کنند و با حرف ﺧ.خ در آخر یک کلمه را بیان کنند 
             7- با نشانه های جدید کلمه بسازند 
             8- متن درس را بخوبی بخوانند 
مهارت:  
               9- پازل ها را کنار هم چیده تصویر مورد نظر را بسازند 
               10 - با توجه به محیط کلاس کلمه هایی با نشانه جدید پیدا کنند. 
              11  - نشانه های آموخته شده را با خط تحریری زیبا بنویسند 
               12  - املای صحیح کلمات را بنویسند 
نگرشی: 
             13- به تدریس معلم با اشتیاق گوش دهند 
             14- نسبت به یادگیری نشانه جدید علاقه نشان دهند 
             15- فراگیران در کار گروهی شرکت فعال داشته باشند 
            16- از به کار گرفتن این نشانه جدید در کلماتی که پیدا می کنند لذت ببرند. 
  

3,000 تومان