دانلود درس پژوهی علوم اول ابتدایی آهنربا

درس پژوهی علوم اول ابتدایی آهنربا

0 7.5k
دانلود درس پژوهی علوم اول ابتدایی آهنربا

دانلود درس پژوهی علوم اول ابتدایی آهنربا 
فرمت فایل ورد و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل : 30 صفحه
شرح مختصر فایل


هدف کلی : آشنایی با آهن ربا 
اهداف جزئی : 
1-    آشنایی فراگیران با خاصیت آهن ربا. 
2-    آشنایی فراگیران با طبقه بندی کردن اجسام به دو گروه آهن و غیره آهن. 
3-    آشنایی فراگیران با موارد استفاده از آهن ربا در زندگی روزمره. 
4-    آشنایی فراگیران با اشکال مختلف آهن ربا. 
5-    آشنایی فراگیران با خاصیت جذب و دفع در آهن ربا. 
6-     ...... 
اهداف رفتاری : 
فراگیران پس از پایان درس باید توانایی داشته باشند: 
1-    خاصیت آهن ربا را بیان کنند (دانشی) 
2-    اجسامی را که جذب آهن ربا می شوند نام ببرند. (دانشی) 
3-    اجسامی را که جذب آهن ربا نمی شوند نام ببرند. (دانشی) 
4-    در محیط اطراف خود جست و جو کنند و اجسامی را که جذب آهن ربا می شوند بیابند. (مهارتی) 
5-    وسایلی را که در آن آهن ربا به کار رفته است تفکیک نمایند. (مهارتی) 
6-     اشکال مختلف آهن ربا را نقاشی نمایند. (مهارتی) 
7-    موارد استفاده از آهن ربا را بیان نمایند. (دانشی) 
8-    نسبت به کار با آهن ربا علاقه نشان دهند. (نگرشی) 
9-    ..... 


3,000 تومان